A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: akt

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 14:35 do 15:35.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Krystyna Wyrwa
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Krystyna Wyrwa
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 725