A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: akt

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Wolsztynie

  1.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) (tekst jednolity) – pobierz
  2. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2015 r. poz.905) - pobierz
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1257) pobierz
  4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016 poz. 1866 ze zm.) pobierz
  5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35) pobierz


Opublikował: Krystyna Wyrwa
Publikacja dnia: 14.07.2017
Podpisał: Krystyna Wyrwa
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 532