A A A
SmodBIP

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Wolsztynie

  1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) (tekst jednolity) - pobierz
  2. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2015 r. poz.905) - pobierz
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256) pobierz
  4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 poz. 1239) pobierz
  5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35) pobierzOpublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 21.05.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 3 112