A A A
SmodBIP

Dane kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie

ul. Drzymały 16

64-200 Wolsztyn

tel. 68 384 2023

68 347 3249

fax. 68 384 2023

tel. alarmowy +48 508396948

http://psse-wolsztyn.pl

mail: psse.wolsztyn@pis.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie to: /PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

Koordynator do Spraw Dostępności
Aneta Kryś
e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-wolsztyn.pl
tel. 68 384 20 23 wew. 5

Inspektor Ochrony Danych

Marcin Kosicki

e-mail: iod@presstu.pl

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki, e-mail: iod@presstu.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.Opublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 04.06.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 23.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 139